london / 00_me+elise_portobello_market
megan galbraith (travelling with elise co)
25-27 april 2003

00_me+elise_portobello_market